Kwaliteit

Om de kwaliteit van de lessen te kunnen waarborgen vindt er om de 8 weken een evaluatie plaats. In deze evaluatie bespreken we de vorderingen, de werkpunten en de eventuele vervolgstappen per leerling. Op een lesavond zijn meerdere docenten aanwezig zodat de leerling meerdere aanspreekpunten heeft, mocht dit nodig zijn. Dit laatste heeft vele voordelen met betrekking tot de spelontwikkeling en het gevoel van veiligheid.

Deze manier van werken vertaalt zich terug in een zeer hoog percentage leerlingen die elk jaar weer aangenomen worden op één van de 4 HBO-Toneelscholen.

De oprichters van Studio ACT2ACT komen uit het professionele circuit en ondernemen veel voor ACT acteursbelangen (acteursbelangen organisatie voor de professionele acteur) en zijn lid van FNV Kiem. Daarbij houdt act2act nauw contact met een aantal agentschappen die zijn aangesloten bij de NAA (Nederlandse Agenten Associatie), de meest toonaangevende castingbureaus en is er nauw contact met een aantal toneelscholen.

Steef Verheijen - Toneelschool Arnhem